maayo pa ang panganod

kay og magmalapukon ang kayutaan

o bahaon ang mga dalan, 

nagpabilin kining layo sa mga suliran


ang panganod walay problema sa kwarta,

uyab nga maldita ug kagubot sa pamilya

ug kini man mabug-atan, 

igo ra magpabundak og uwan

maamong pa ta tanan


kay dili man ta panganod, 

maningkamot ta nga dili maumod

niining dalan sa kinabuhi 

nga hiwi pas tanang hiwi


magkat-on tang mungisi 

bisan sa dakong gisi 

sulod sa kasingkasing nga laylay

kay walay tarong pahuway


tun-an nato ang pagbarog

bisan pa'g ang tuhod gakurog 

kay dili igo ang gihatag nga kusog 

sa putol-putol nga tulog


oh panganod, kanus-a man ta mag-abot?

dili nako makahuwat nga mupahuway diha