Aduna'y storya nga sauna, kada gabii takdol ang buwan

Unya adunay babaye nga mugawas lang aron mutan-aw niini

Iyang buhok sama kataas sa suba nga nagdagayday sa iyang gibarogan

Mungisi sya atubangan sa kawanagan samtang ang palibot napuno og kangitngit

Ang kahayag lamang gikan sa buwan ang nagpasiga sa iyang nawong


Ang babaye gadala og lahi-lahi nga klase sa bulak - 

tanan iyang tinanum ug pinatubo, daw murag halad sa iyang hinigugma

Ang buwan, bisan pa mabulokon ug humot ang mga dala sa dalaga,

wala naka-angay sa iyaha

Gani, dili kini mutan-aw sa ubos kay makita niya

ang kalawm sa paglaom samtang gapaabot kini nga iyang naugon


Milabay ang pila ka tuig, wala'y undang nga gapaabot ang babaye

ug miabot ang adlaw nga ang buwan nidesider nga munaog ug atubangon siya

Pag-abot sa yuta, mingisi ang buwan ug niiwag iyang kahayag sa tibuok palibot

Apan ang babaye, mura ra og walay nakita

Diay, siya usa ka buta nga nag-inusara sa ngitngit nga suba

ug ang mga buwak, iyang halad ngadto sa iyang kaugalingon

isip panamilit sa iyang kinabuhing magul-anon


Inig sawup sa adlaw, mangandam ang babaye

nga mugawas aron maglumos sa kaugalingon

Ang buwan nga naglantaw sa layo, 

nagtuo nga siya ang gipangadoy 


Sa iyang kaguol, mibalik siya og saka

ug adunay kausaban sa iyang porma

Sukad niadto, dili na kanunay ang dail

ug sa iyang kapungot ang tubig sa kadagatan

iyang kuyugon sa iyang pag-ilis


Samtang ang babaye nagpabiling gabarog ug gahangad

Nagpaabot kini sa adlaw kung kanus-a siya mupahuway