Kadako sa kalibutan 
ug sa kadaghan og maadtuan
apan ang padulnganan 
wala pa gihapon masayran 

Daw sama sa antipara sa mata
Samtang naglakaw sa kadlawn
Hanap bisan sa kahayag
Naguol bisan sa kalingaw sa palibot 

Nahibulong ko sa imo
Asa man ka padulong? 
Para masugdan na og lakbay
Kay basin diay kinahanglan pang musakay

Dili ba lapukon o tungason,
ang dalan kung asa ka paingon? 
Asa man gyud ka kay
dili maayo mag-inusara
sa dalan nga imong kasugat bisan kinsa

Kupti nalang akong kamot samtang mutikang
padung sa tulay kung asa dili makalimot
ang kasing-kasing nga nahimuot
Adto na ta na!
Kung asa man ka, kuyugan tika